Niels Green Moe, norsk gartner, fra 1857 til sin død overgartner ved den botaniske hagen på Tøyen. Foretok ca. 20 reiser over hele Norge og samlet inn planter for Botanisk hage. Samlingene av planter fra høyfjellet og Nord-Norge var en severdighet, og hans kulturer av norske fjellplanter fikk internasjonalt ry. Skrev flere fagbøker og publikasjoner.