Niederfinow, sted i Tyskland, i delstaten Brandenburg, ca. 40 km nordøst for Berlin. Niederfinow har 619 innbyggere (2015). Stedet er mest kjent for skipsløfteverket som skal overvinne høydeforskjellen på 36 meter mellom elvene Barnim og Oder. Dette ble bygd 1927–34 som et ledd i kanalforbindelsen Berlin-Stettin (i dag Szczecin). Løfteverket, som erstatter et tidligere sluseanlegg, måler 94 x 27 m og har en høyde på 60 m. Det er sterkt belastet, og det er derfor vedtatt at det skal bygges et nytt anlegg.