Nicolas de Staël, russisk-fransk maler; utdannet i Belgia, bosatt i Frankrike fra 1938. En av Frankrikes betydeligste etterkrigskunstnere som har hatt en stor innflytelse på europeisk maleri både ved sin vekt på ekspressivitet i fargebehandlingen, ved sin intensitet i fargeholdningen og ved sin strenge formbygging. Hans arbeider har flere ganger vært utstilt i Norge, og han er representert med flere bilder i Henie-Onstads samling, Høvikodden.