Nicolas Toussaint Charlet, fransk maler og litograf, elev av Gros. Han malte og litograferte til dels humoristiske scener fra soldatlivet blant Napoleons grenaderer. I galleriet i Versailles finnes hovedverket Hjemtoget fra Russland. Han illustrerte også Napoleons dagbok fra St. Helena. Hans litografier har stor kulturhistorisk interesse.