Nicolas Born, tysk forfatter, kjent som lyriker og romanforfatter. Et karakteristisk tema hos Born er angst for manglende orienteringspunkter i livet og rådløshet overfor tapet av historien i vår tid. Romanen Die erdabgewandte Seite der Geschichte (1976) ble regnet som et av de mest typiske uttrykk for den «nye inderlighet» i tysk litteratur i 1970-årene. Borns siste roman Die Fälschung (1979, norsk overs. 1980) beskriver en journalist som på reportasje i den forvirrede krigssituasjonen i Libanon erkjenner sin egen falske livssituasjon. Essaysamlingen Die Welt der Maschine utkom 1980.