Nicolai Norman, født i Trondheim, norsk fysiker, dr.philos. 1956, forsker ved Sentralinstitutt for industriell forskning 1956–64, professor i fysikk ved Universitetet i Oslo 1964–86. Norman utførte grunnleggende undersøkelser av krystallstrukturer ved hjelp av røntgenstråler og elektronstråler.