Nicholas Stone var engelsk billedhugger og arkitekt. Han var utdannet i London der han i 1606 møtte Hendrik de Keyser. Stone ble med han til Amsterdam og arbeidet som Keysers assistent til 1613 da han returnerte til England. Stone fikk raskt en posisjon som landets fremste skulptør av realistisk utførte gravmæler. Hans monument over Francis Holles (død 1622, Westminster Abbey) er sterkt italiensk preget, noe som understrekes ved at det er det første eksempel på bruk av romersk rustning i engelsk skulptur. Gjennom arbeider han utførte som kongelig byggmester (blant annet for Inigo Jones' Banqueting House), ble han kjent med Karl 1s samling av antikk skulptur, og i Stones senere arbeider ser man påvirkning fra denne, særlig i draperibehandlingen.