Nicholas Kaldor, britisk økonom, født i Budapest. Professor ved universitetet i Cambridge 1965–75. Han har ytt vesentlige bidrag til teorien om inntektsfordeling, vekst og velferd, og ble hyppig benyttet som rådgiver for den britiske regjering og internasjonale organisasjoner. Kaldor foreslo i 1955 at skattesystemet skulle legges om slik at grunnlaget for skatter i det vesentligste skulle være utgiftene, ikke inntektene.