Nicholaas Petrus van Wyk Louw, sørafrikansk dikter og kritiker. Fra 1950 professor i afrikaans språk og litteratur, i Amsterdam fra 1952, i Johannesburg fra 1958. Louw ble regnet som den ledende dikter på afrikaans i sin generasjon; skrev lyrikk, episke dikt og dramatiske monologer. Gjennom essayer og andre prosaskrifter la han for dagen en dyp forståelse av sørafrikanske kulturproblemer. Medutgiver av det litterære tidsskriftet Standpunkte fra 1945.