Nezahualcóyotl, poet og konge av bystaten Texcoco (Tetzcoco) i det sentrale Mexico. Den såkalte trippelalliansen mellom bystatene Tenochtitlán (nåtidens Mexico by), Texcoco og Tlacopan, som ble etablert i Nezahualcóyotls regjeringstid, kom til å danne den maktpolitiske kjernen av det aztekiske imperiet. Ifølge tradisjonen skal Nezahualcóyotl ha vært en god organisator og lovgiver, og han ble dessuten kjent som dikter. En rekke sanger og dikt er tilskrevet ham. I mange av disse viser han en utpreget filosofisk interesse for sannhetens vilkår, det hinsidiges karakter osv. Det er først og fremst en serie skrifter som ble forfattet av meksikanske indianere tidlig i kolonitiden som har utgjort kildene til kunnskapen om hans liv og dikteriske produksjon.