I Wales, Monmouthshire, ved Usks utløp i Severn (Bristol Channel), 17 km nordøst for Cardiff; 140 000 innb. (2001). Havnen har store dokkanlegg og er en viktig eksport- og importhavn. Stålverk, kjemisk industri, aluminiums- og konfeksjonsindustri. Borgruin fra 1100-tallet. By fra 1623.