New York State Barge Canal, kanalsystem i New York, USA, forbinder Lake Erie ved Buffalo med Hudson River ved Troy, nær munningen av Mohawk River, samlet lengde 837 km. Grener forbinder hovedåren, Erie Canal, med Lake Ontario (Oswego-kanalen), og med Lake Champlain (Champlain-kanalen). Naturlige vannveier benyttes i stor utstrekning, særlig elvene Oswego, Seneca og Clyde og innsjøen Oneida. Kan passeres av fartøyer opptil 91 m lengde, 13 m bredde som stikker inntil 12 fot. Fullført 1918. Nyttetrafikken har gått tilbake etter 1980-årene, men kanalen er mye brukt av lystbåter.