New Westminster, by i Canada, British Columbia, ved munningen av Fraser River; 58 550 innb. (2006), inngår i Vancouver-regionen. En av de travleste havner i det vestlige Canada, jernbaneknutepunkt og et senter for handel og industri i provinsen. Skogbruks- og næringsmiddelindustri, bryggerier, skipsbygging, oljeraffineri.