James Cook kom til New South Wales 1770, og 1788 ble den første britiske koloni grunnlagt i Botany Bay sør for Sydney. Landet ble brukt som straffekoloni inntil 1851, da det ble funnet gull, og en frivillig masseinnvandring satte inn. Opprinnelig omfattet landet hele Australia, men etter hvert som koloniseringen bredte seg, ble de andre statene skilt ut. Etter forfatningen 1901 har det et parlament med to kamre og en guvernør med sin regjering. I fjellandet sør for Sydney er det utskilt et forbundsterritorium med forbundshovedstaden Canberra.