New Bedford, by i USA, Massachusetts, 90 km sør for Boston; 91 800 innb. (2007). Inngår (sammen med nabobyene Attleboro og Fall River) i en større byregion. Var en tid en ledende bomullsindustriby, nå dominerer fremstilling av elektrisk utstyr, konfeksjon og gummivarer. God havn. I første halvdel av 1800-tallet var New Bedford verdens største hvalfangsthavn, med Seamen's Bethel udødeliggjort gjennom Herman Melvilles roman Moby Dick.