Neuenstein, slott i Tyskland, Baden-Württemberg, øst for Heilbronn. Slottet har siden 1150-årene tilhørt grevene (senere fyrstene) av Hohenlohe. Det består bl.a. av et hovedtårn og fire utvendige runde tårn, som til dels skriver seg fra 1200-tallet. Slottsgården, som fikk sin utforming på 1500-tallet, er rektangulær med kraftige trappetårn. Porten flankeres av to runde tårn, kronet av små paviljonger. Første etasje inneholder flere store hvelvede saler; størst er keisersalen. Slottet rommer i dag huset Hohenlohes sentralarkiv og Hohenlohemuseet.