Neue Zürcher Zeitung, sveitsisk liberal dagsavis, utkommer i Zürich. Grunnlagt 1780, har særlig vunnet stor anseelse for sine saklige og velorienterte artikler om økonomi og utenrikspolitikk. Regnes blant verdens ledende kvalitetsaviser. Avisen passerte 100 000 i opplag i 1975, deretter økte opplaget frem til årene like etter årtusenskiftet, da det lå på ca 175 000, senere har det sunket. Opplag 2004: 159 000.