Nettskolen i Nordland tilbyr videregående opplæring i en rekke fag. Den startet sin virksomhet i 1998 som Den Åpne Skolen og fikk sitt nåværende navn i 2014. De fleste elevene er voksne med eller uten rett til videregående opplæring, men skolen har også tilbud til lærlinger og ungdom med spesielle behov.