Nesttun, tettbebyggelse i Bergen kommune, Hordaland, bydel Fana, ca. 10 km sør for bysenteret og rett sør for Nesttunvatnet. Butikksenter, småhusbebyggelse og industribedrifter. Jernbanestasjon 1883–1935; utgangspunkt for Osbanen 1894–1935.