Nestor Georgius Thomassen, født i Oslo, norsk arkitekt. Deltok i gjenoppbyggingen av Arendal etter brannen 1868, virksom i Oslo fra 1870-årene. I Arendal tegnet han bl.a. Thomessen-gården (1872), i Oslo flere skolebygg, bl.a. Gamlebyen skole (1880–81). Stilmessig hører hans arbeider til historismen.