Neslia, planteslekt i korsblomstfamilien. Se arten finkefrø. Navnet er etter den franske botanikeren J. A. N. de Nesle, som grunnla en botanisk hage ved Pottiers på slutten av 1700-tallet.