Nes, tettbebyggelse i Ringerike kommune (Nes i Ådal), Buskerud, ved E 16 i nordenden av Sperillen. Nes er også navnet på et sogn som utgjør den nordligste delen av den tidligere Ådal kommune.