Nerevs, en av de mange greske havguddommer, særlig tenkt som uttrykk for det fredelige hav og som fremmer av samkvem. I kunsten fremstilles han som en eldre mann med sjøplanter i hår og skjegg. Flere sagn forteller om hans spådomsevne (Menelaos, Herakles). Hans døtre kalles nereider.