Neontologi er studiet av nålevende organismer. Uttrykket brukes hyppigst innen paleontologien, som er studiet av tidligere livsformer.