Nemophila, planteslekt i rubladfamilien. Små, ettårige planter, riktblomstrende med vakre, blå blomster. De hører hjemme i Nord-Amerika, de fleste artene ved stillehavskysten. I Norge dyrkes prinseøye, N. insignis, og barneøye, N. menziesii, begge med blå, og flekkøye, N. maculata med store, hvite blomster. Flere Nemophila-arter forvilles fra gartnerier.