Nedre Romerike Vannverk er et interkommunalt selskap stiftet 24. juni 1971. Vannverket er eiet av Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nittedal kommuner. Nedre Romerike Vannverk AS skal forsyne eierkommunene med drikkevann.