Nautical Almanac, britisk astronomisk årbok (første utgave 1767), skiftet 1960 navn til The Astronomical Ephemeris. I 1981 ble The Astronomical Ephemeris og The American Ephemeris and Nautical Almanac (1. utg. 1855) slått sammen til én publikasjon The Astronomical Almanac, som blir beregnet og utgitt i fellesskap av H. M. Nautical Almanac Office, Royal Greenwich Observatory og Nautical Almanac Office, United States Naval Observatory.