Naturpanelet

Naturpanelet er et vitenskapelig organ som skal vurdere og sammenfatte gjeldende kunnskapsstatus om biologisk mangfold og tilstanden i jordas økosystemer.

Faktaboks

også kjent som:

FNs naturpanel, på engelsk Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)

Panelet er etablert av FN og har en lignende rolle for miljøfeltet som FNs klimapanel har for klimaspørsmålet. Naturpanalet har det engelskspråklige navnet Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services som forkortes IPBES. Panelet ble formelt opprettet i april 2012 og har over 100 medlemsland. Sekretariatet ligger i Bonn i Tyskland og ledes av franske Anne Larigauderie.

Formål

Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning og bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester. Denne kunnskapen skal systematiseres og gjøres tilgjengelig som rapporter, som i sin tur blir verktøy for politiske beslutningstakere. Arbeidsmåten og rollen til Naturpanelet ligner på den FNs klimapanel (IPCC) har. Naturpanelet la frem sin første hovedrapport i mai 2019.

I tillegg skal panelet gi råd om hvordan vi kan håndtere truslene mot dette mangfoldet og økosystemtjenestene som naturen leverer. Det er så opp til hvert enkelt land å ta nasjonale beslutninger som bevarer fungerende økosystemer.

Forberedelser

Det ble arrangert fem forberedende møter og plenumsmøter i perioden 2008 til 2012. I desember 2013 deltok 400 delegater fra medlemslandene på Naturpanelets plenumsmøte i Antalya i Tyrkia. Der ble arbeidsprogram for de kommende årene vedtatt.

Oppgaver

Arbeidet startet for fullt i 2014. Da ble den første av flere delutredninger fra panelet, og flere hundre forskere bidrar. I 2019 leverte Det internasjonale Naturpanelet sin første hovedrapport om tilstanden til verdens økosystemer.

Det gjeldende arbeidsprogrammet løper frem til 2030. Det er definert tre hovedtema for denne perioden. Det første er å gi en bedre forståelse for betydningen biologisk mangfold har for at man kan nå FNs bærekraftsmål. Det andre hovedtemaet er å få bedre forståelse for hvilke faktorer som fører til tap av biologisk mangfold. Det tredje hovedtemaet er å utvikle bedre verktøy for å måle hvordan næringsaktivitet både påvirker og er avhengig av biologisk mangfold og naturressurser.

Norge har støttet Naturpanelets arbeid økonomisk. Plenumsmøtet i 2013 aksepterte Norges tilbud om å drive en støtteenhet for Naturpanelets sekretariat. Støtteenheten skal bygge opp kunnskap og kompetanse om naturmangfold i en del utviklingsland slik at disse får bidratt i Naturpanelets arbeid.

I Norge har Miljødirektoratet ansvaret for å koordinere arbeidet med Naturpanelet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg