Oslo, privat videregående skole som tilbyr utdanning til studie- eller yrkeskompetanse innen jord-, skog- og hagebruk i utdanningsprogrammet for naturbruk i videregående opplæring. Skolen har ikke eget gårdsbruk, men organiserer praksisopplæringen gjennom avtaler med bønder på Østlandet. Skolen er en av de eldste landbruksskoler i landet, opprettet 1886 under navnet Vinterlandbruksskolen av Olav Sendstad og Bastian R. Larsen.