Natur og Næring Fjernundervisning, offentlig godkjent fjernundervisningsinstitusjon, tilbyr kurs som skal gi grunnkunnskaper som er nødvendige for å drive landbruk med tilleggsnæringer, dessuten kurs innen kultur, tradisjon, natur og friluftsliv. Eies av Bygdefolkets Studieforbund. Startet 1947 som Landbrukets Brevskole.