Nathan Alterman, født i Warszawa, israelsk dikter, kom til Palestina 1925. Hans første dikt utkom 1931. Tilhørte først den modernistiske Shlonsky-gruppen, ble så influert av symbolismen. Samlingen De fattiges glede (1941) innvarslet en markant endring i forestillinger og språklig utforming. Symboler og hentydninger fra østjødiske tradisjoner, folklore og jødisk litteratur vant større innpass. Hans patriotiske dikt fra 1940- og 1950-årene (dels også prosa) gjenspeiler kampen for nasjonal uavhengighet. Etter 1948 blir sosiale og innenrikspolitiske temaer mer fremtredende. Alterman skrev også skuespill og oversatte Shakespeare og Molière.