Natanael, en Jesu disippel som bare omtales i Joh 1,45–51 og 21,2. Da han her er nevnt sammen med Filip, har man ofte identifisert ham med Bartolomeus, som i katalogene over de 12 apostler nevnes sammen med Filip (Matt 10,3, o.a.st.).