Nassau William Senior, britisk sosialøkonom. Senior tilhørte den «klassiske skole», og bygde på tradisjonen fra Adam Smith og David Ricardo. Seniors viktigste bidrag lå innenfor kapitalteorien.