Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Det finnes nasjonale institusjoner for menneskerettigheter i mange land. Dette er offentlig oppnevnte, uavhengige organer som har som hovedformål å fremme og beskytte menneskerettighetene. De skal blant annet bistå myndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker med rådgivning, utredning og informasjon knyttet til saksfelt eller enkeltsaker som har menneskerettslige aspekter.

FN har gitt anbefalinger for organiseringen av nasjonale menneskerettsinstitusjoner gjennom de såkalte Paris-prinsippene, se FNs Generalforsamlings resolusjon A/RES/48/134 (20.12.1993). Utviklingen har gått i retning av å gi de nasjonale institusjonene en stadig større betydning internasjonalt.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo hadde i perioden 2001 til 2015 status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. For å kunne tilfredsstille Paris-prinsippene fullt ut vedtok Stortinget i juni 2014 at det skulle opprettes en ny nasjonal institusjon. Dette ble vedtatt gjennom lov 22. mai 2015 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Loven trådte i kraft 1. juli 2015. Nasjonal institusjon for menneskerettigheter er samlokalisert med, og har en administrativ tilknytning til, Sivilombudsmannen. Stortinget utnevnte 26. november 2015 Petter Fredrik Wille som direktør for institusjonen.

Hovedoppgaven til Nasjonal institusjon er etter lovens § 1(2) «å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.» Nasjonal institusjons oppgaver er nærmere presisert i lovens § 3(1). Her heter det at Nasjonal institusjon skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å:

a) overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles,

b) rådgi Stortinget, regjeringen, Sametinget og andre offentlige organer og private aktører om gjennomføringen av menneskerettighetene,

c) informere om menneskerettighetene, herunder veilede enkeltpersoner om nasjonale og internasjonale klageordninger,

d) fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene,

e) legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører som arbeider med menneskerettighetene,

f) delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.