Nasireddin, persisk konge 1848–96. Tok initiativet til flere reformer etter europeisk mønster, og forsøkte å begrense presteskapets innflytelse. I sin utenrikspolitikk var han mindre heldig og måtte gå med på utstrakte økonomiske konsesjoner til de europeiske stormakter, særlig Storbritannia. Hans territoriale krav overfor Afghanistan førte heller ikke til noe. Ble myrdet.