Nasir ud-Din at-Tusi, persisk astronom. Foretok mange reiser i sin ungdom, levde senere i Bagdad, hvor han av makthaveren, ilkhanen Hulagu, fikk midler til å grunnlegge et stort observatorium i Maragha i det nordvestlige Iran. Under Nasir ud-Dins ledelse ble «de ilkanske tabeller» utarbeidet; disse inneholder planettabeller og en stjernekatalog, som hovedsakelig bygger på selvstendige observasjoner. Han forfattet over 20 verker med astronomisk, matematisk og geografisk innhold.