Narmada, elv i midtre India, danner grense mellom Hindustan og Deccan. Indias lengste elv som renner mot vest. Elven har sine kilder nær Amarkantakfjellene i Madhya Pradesh, renner vestover i dalen mellom Vindhya- og Satpurafjellkjedene, munner ut i Khambhatbukta, 1312 km lang. Nesten like hellig for hinduene som Ganges. Ca. 1160 km fra utløpet i det Arabiske hav bygges en gravitasjonsdemning, en del av Sardar Sarovar-prosjektet, som skal produsere kraft og skaffe vann bl.a. til jordbruksformål. Kun anslagsvis 10 % av vannet i elvebassenget utnyttes per 2005. Ca. 1 million mennesker må tvangsflyttes i forbindelse med prosjektet som er blitt møtt med svære demonstrasjoner.