Nardo di Cione, italiensk maler, virket i Firenze, bror av Andrea Orcagna, som han samarbeidet med og ble sterkt påvirket av. Man kjenner ikke sikre arbeider av ham, men ifølge Lorenzo Ghiberti utførte han de betydningsfulle maleriene i Cappella Strozzi i Santa Maria Novella, Firenze (ca. 1357). Også andre fresker i Firenze tilskrives ham.