Nanni di Banco, italiensk billedhugger, står som overgangsskikkelse mellom gotikk og ungrenessanse. I sin dekor er han ennå gotiker, men hans Lukas-statue (1408–13) kan sies å være renessansens første monumentalstatue. Andre arbeider er Madonna med beltet (1415–21) og Quattro Santi Coronati (1411–13), den første i Porta della Mandorla i domkirken i Firenze, hvor også Lukasstatuen var oppstilt, den andre i Or San Michele.