Namnlösa Sällskapet, en krets av litterært interesserte Uppsala-studenter 1860–67, stiftet av nordmannen Lorentz Dietrichson. Blant medlemmene var P. Wikner, C. D. af Wirsén, E. Bäckström og C. Snoilsky. Selskapet utgav bl.a. Sånger och berättelser af nio signaturer (1863). Gruppen ble gjerne kalt Signaturerna. Den opponerte mot Tegnér-epigonenes retorikk, så sine idealer i Runeberg og Bjørnson, og krevde enkelhet og realisme kombinert med en idealistisk tolkning av virkeligheten.