Namdev, også kalt Nama, 1300-tallet?, indisk dikter. På marathi skrev han oppbyggelige sanger (abhangas) som priser Gud under navn av Vishnu-Hari og Ram. Hans legendariske liv er skildret i Mahipatis Bhaktavijaya (eng. overs. 1933).