Namdalseid kirke, i Namdalseid kommune i Trøndelag. Den er soknekirke for Namdalseid sokn i Nord-Innherad prosti, Nidaros bispedømme. Det er en langkirke bygget i tre og oppført i 1858, arkitekt Chr. H. Grosch. Kirken har 350 plasser.