Namaqualand, landskap i det sørlige Afrika, deles av Oranjeelven i Klein Namaqualand i Sør-Afrika og Groot Namaqualand i Namibia opp til Windhoek. Området består for det meste av ørken. Sauehold samt diamant- og kobberutvinning. Over hele området bor namafolket, en undergruppe av khoi-khoi. Det meste av områdene i vest er sperret av og underlagt passtvang pga. store diamantforekomster.