Nailah, kvinnenavn, av arab. 'en som vinner eller oppnår noe'.