Nahum Sokolow, polskfødt jødisk forfatter og oversetter, ble banebrytende for moderne hebraisk journalistikk og en ledende skikkelse innen sionistbevegelsen. Han var opptatt av så vel de praktiske som politiske og kulturelle aspekter ved sionismen. Hans verk Sionismens historie 1600–1918 utkom 1919.