Nadir sjah, persisk hersker av turkmensk ætt, sjah av Iran fra 1736. Begynte sin karriere som offiser i safavidedynastiets tjeneste, men erobret etter hvert makten for seg selv og besteg 1736 den persiske trone. Trengte inn i India og erobret 1739 Delhi, mogulenes hovedstad. Han førte også vellykkede kriger mot russerne og tyrkerne, og hersket til slutt over et rike som strakte seg fra Indus til Kaukasus. Han ble myrdet av sine egne soldater. I persisk historie er han blitt like legendarisk for sin krigerske dyktighet som for sin grusomhet.