Nadezjda Dmitrijevna Khvosjtsjinskaja, russisk forfatter. Hun skrev fra 1850 under det mannlige pseudonymet V. Krestovskij en mengde fortellinger og romaner, som oftest om kvinneproblemer, blant annet Karlsvognen, Avskjed og Plikter, og er blitt kalt «den russiske George Sand».