NORTIB, opprinnelig Norsk Telebrukerforening (NORTEB), etter innfusjonering an Norsk Onlineforening omdøpt til Norsk Tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB). Medlemmer er bedrifter og andre virksomheter som er brukere av teletjenester og verdiøkte informasjonstjenester. Sekretariatet hospiterte hos NHO.

Foreningen ble stiftet i 1982 etter et felles initiativ av Jan Thürmer fra Norsk Hydro, Reidar Breivik fra Statoil og Halvor Bothner-By fra Det Norske Veritas, og den fikk etter hvert hundretalls større bedrifter som medlemmer. NORTIB var i 20 år nasjonalt medlem av den internasjonale telebrukerforeningen INTUG (International Telecommunications Users Group), som arbeidet aktivt med telepolitiske spørsmål og bidro til liberaliseringen av det internasjonale telmarkedet. Samarbeidet i INTUG gav NORTIB forsterket anledning til å påvirke norske myndigheter.

Bakgrunnen for etableringen av foreningen var den teleteknologiske utviklingen med introduksjon av avansert brukerutstyr, slik som datastyrte digitale hussentraler, lukkede nettverk mellom bedriftsavdelinger og avansert informasjonstjenester bygget på kombinasjoner av tele og data. Bedriftenes utnyttelse av kosteffektive telekommunikasjoner ble stadig viktigere, og ny kompetanse vokste her frem. Samtidig ble tradisjonene i det gamle telemonopolet opplevd som hindrende for framskritt.

Foreningens skulle både ivareta telebrukernes interesser ovenfor myndighetene og leverandørene og bidra til kompetanseutvikling i brukermiljøene. Den årvisse Høstkonferansen trakk fremstående talere og tallrike deltakere. Spesielle kursserier, seminarer og studiegrupper tok opp en rekke emner.

I den liberaliseringsprosessen for teleområdet som pågikk gjennom 1980- og 90-årene deltok foreningen meget aktivt, med god kontakt og høringsvirksomhet mot Televerket/Telenor, Post- og teletilsynet, Samferdselsdepartementet og aktuelle Stortingskomiteer. Under den gradvise avviklingen av telemonopolet var NORTEB med i ekspertgruppen for å fastsette "grensesnitt" mot konkurransevirksomhet. Første skritt var om telemonopolets grense skulle settes "innenfor eller utenfor bedriftenes grunnmur". I samarbeid med Post- og teletilsynet og større teleselskaper ble det utviklet metodikk for å spesifisere teknisk og operativ kvalitet for leverte teletjenster til bedriftsbrukere ("Mal for avtale om tjenestekvalitet (SLA)", ref. Post- og teletilsynet , søk på "mal").

Med privatiseringen av Televerket og etablering av fri telekonkurranse på alle områder, under regulatorisk tilsyn av myndighetene, og med full "konvergering" av tele- og dataområdet ble foreningens virksomhet mindre intens. Markedet endret seg, slik at skillet mellom kunde og leverandør er blitt stadig mer flytende, samtidig som Post- og teletilsynet har fått bygd ut effektive støttetjenester til nytte for brukerne. Den effektive konkurransen som er skapt gir en helt annen situasjon for brukerne enn i telemonopolets tid. Samtidig er det blitt vesentlig mer aktuelt å rette oppmerksomheten mot brukerspørsmål knyttet til informasjonstjenester via Internett (tidligere kalt online tjenester). Fra 1.1.2008 er derfor NORTIB fusjonert med foreningen IKT-Norge, der den politiske virksomheten skal fortsette i et særskilt brukerforum med eget styre, mens konferansevirksomhet skal skje under tradisjonelt navn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.