NMP er en forkortelse for N-metylpyrrolidon, et løsemiddel og ekstraksjonsmiddel som brukes i kjemisk industri.