NIFU STEP – Studier av innovasjon, forskning og utdanning, forskningsstiftelse som skal belyse norsk forsknings-, innovasjons- og utdanningspolitikk gjennom statistikk, utredning og forskning. Opprettet 2004 ved sammenslåing av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (grunnlagt 1969) og Senter for innovasjonsforskning (STEP).